Монгол улсын төрийн дээд цол

(Монгол улсын хүндэт цол-с чиглүүлэгдэв)