Монгол загасны нэр

Монгол орны загаснууд Монголын гол мөрөн, нууруудын загасны Монгол, орос, англи ба шинжлэх ухааны нэрийн харьцуулалт [1]

Тул загас
Тул загас
Хилэм
Хилэм
Цурхай
Цурхай
Гутаарь
Гутаарь
Хэлтэг эсвэл Булуу цагаан
Хэлтэг эсвэл Булуу цагаан


Загасны ангилал зүй

 • Аймаг: Амьтан Animalia
  • Хүрээ: Хөвчтөн Chordata

Анги: Эрүүгүй амтан Cephalaspidomorphi засварлах

Баг: Дугариг амтан Petromyzontiformes засварлах

Овог: Хорхой загасныхан Petromyzontidae засварлах

Төрөл: Хорхой загас Lethenteron засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Хорхой загас, Могор - Eastern brook lamprey Lampetra reissneri, Lethenteron reissneri Онон Үнэлэх боломжгүй (NA)
Шивэр хорхой загас - Arctic lamprey Lampetra japonica, Lethenteron camtschaticum Байдаг эсэх нь тодорхойгүй: Сэлэнгэ мөрний сав -мэдээлэл байхгүй-

Анги: Шивнүүр ястан Actinopterygii засварлах

Баг: Сахалт Siluriformes засварлах

Овог: Сахалтынхан Siluridae засварлах

Төрөл: Сахалт Silurus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Сахалт загас Амурский сом Amur catfish Silurus asotus Хэрлэн, Онон, Буйр, Ерөө, Ерөөгийн ай сав дахь нуур, цөөрөм Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Амарын лах Сом солдатова Soldatov's catfish Silurus soldatovi Байдаг эсэх нь тодорхойгүй: Буйр -мэдээлэл байхгүй-

Баг: Сагамхайтан Gadiformes засварлах

Овог: Гутаарынхан Lotidae засварлах

Төрөл: Гутаар Lota засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Гутаарь Налим Burbot Lota lota Сэлэнгэ, Орхон, Шишхэд, Хөвсгөл, Өгий, Тэрхийн цагаан, Халх, Буйр Мэдээлэл дутмаг (DD)

Баг: Хилэмтэн Acipenseriformes засварлах

Овог: Хилэмийнхэн Acipenseridae засварлах

Төрөл: Хилэм Acipenser засварлах
 • Зүйлүүд:
 
Хилэм
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Шивэр Хилэм Сибирский осётр Siberian sturgeon Acipenser baerii Сэлэнгэ, Орхон, Хараа Устаж байгаа (CR)
Амарын Хилэм Амурский осётр Amur sturgeon Acipenser schrenckii Онон Устаж болзошгүй (EN)

Баг: Цурхайтан Esociformes засварлах

Овог: Цурхайнхан Esocidae засварлах

Төрөл: Цурхай Esox засварлах
 • Зүйлүүд:
 
Цурхай
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Цурхай Щука Northern pike Esox lucius Сэлэнгэ, Тэрхийн цагаан, Өгий Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Амарын цурхай Амурская щука Amur pike Esox reichertii Онон, Хэрлэн, Халх, Буйр Анхааралд өртөхөөргүй (LC)

Баг: Живэртэн Scorpaeniformes засварлах

Овог: Живэртийнхэн Cottidae засварлах

Төрөл: Живэрт Cottus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Шивэр живэрт - Siberian sculpin Cottus sibiricus Сэлэнгэ, Орхон Мэдээлэл дутмаг (DD)
Амарын живэрт - Amur sculpin Cottus szanaga Онон Мэдээлэл дутмаг (DD)
Төрөл: Эрээн живэрт Leocottus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Элсний эрээн живэрт - Kessler’s sculpin Leocottus kesslerii Сэлэнгэ Мэдээлэл дутмаг (DD)
Төрөл: Зантаахай Mesocottus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Зантгар загас - Haitej sculpin Mesocottus haitej Онон Мэдээлэл дутмаг (DD)

Баг: Алганатан Perciformes засварлах

Овог: Алганыхан Percidae засварлах

Төрөл: Алгана Perca засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Алгана Речной окунь European perch Perca fluviatilis Сэлэнгэ мөрний цутгал голууд, Өгий, Тэрхийн цагаан, Хөвсгөл нуурууд Анхааралд өртөхөөргүй (LC)

Овог: Цоохлойхон Odontobutidae засварлах

Төрөл: Цоохлой Perccottus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Тогтмолын цоохлой - Amur sleeper Perccottus glenii Халх Үнэлэх боломжгүй (NA)

Баг: Яргайтан Salmoniformes засварлах

Овог: Хулдынхан Salmonidae засварлах

Төрөл: Зэвэг Brachymystax засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт Зураг
Зэвэг Ленок Lenok Brachymystax lenok Сэлэнгэ, Орхон, Ерөө, Туул, Дэлгэрмөрөн, Эг, Чулуут, Суман, Идэр, Хөвсгөл, Тэрхийн цагаан, Өгий, Дархадын хотгор, Хэрлэн, Онон, Халх, Буйр Эмзэг (VU)
Төрөл: Тул Hucho засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт Зураг
Тул Таймень, обыкновенный Taimen Hucho taimen Шишхэд, Эг, Үүр, Дэлгэрмөрөн, Идэр, Чулуут, Ерөө, Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Дархадын хотгор, Онон, Хэрлэн, Халх Устаж болзошгүй (EN)
 
Тул загас
Төрөл: Цагаан загас Coregonus засварлах
 • Зүйлүүд:
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Цагаан хадир Сиг-хадары Khadary whitefish Coregonus chadary Онон Мэдээлэл дутмаг (DD)
Байгалын омуль Байкальский омуль Baikal omul Coregonus migratorius Сэлэнгэ, Орхон Мэдээлэл дутмаг (DD)
Цагаан загас Сибирский сиг Humpback whitefish Coregonus pidschian Дархадын хотгор, Үүр, Эг Мэдээлэл дутмаг (DD)
Жарга Пелядь Peled Coregonus peled Зориудаар нутагшуулсан: Найман нуур, Улаагчны хар нуур, Дархадын цагаан нуур -мэдээлэл байхгүй-
Зарам Сибирьская ряпушка Sardine cisco Coregonus sardinella Зориудаар нутагшуулсан: Толбо нуур, Хонгор-Өлөнгө нуур -мэдээлэл байхгүй-
Төрөл: Хадран Thymallus засварлах
 • Зүйлдүүд
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Шивэр хадран Сибирьский хариус Arctic grayling Thymallus arcticus Сэлэнгэ, Дархадын хотгор, Туул, Орхон, Ховд Ховордож болзошгүй (NT)
Монгол хадран Монгольский хариус Mongolian grayling Thymallus brevirostris Ховд, Завхан, Хар, Хар-Ус, Ачит, Толбо, Айраг, Тал, Хотон, Хурган, Даян, Хөхнуур Эмзэг (VU)
Амарын хадран Амурский хариус Amur grayling Thymallus grubei Хэрлэн, Онон, Халх, Буйр Устаж болзошгүй (EN)
Хөвсгөл хадран Хубсугульский хариус Khuvsgul grayling Thymallus nigrescens Хөвсгөл Устаж болзошгүй (EN)

Баг: Мөрөгтөн Cypriniformes засварлах

Овог: Эрээлжийнхэн Nemacheilidae засварлах

Төрөл: Эрээлж Barbatula засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Говийн эрээлж - Gobi loach Barbatula dgebuadzei Заг, Байдраг Устаж болзошгүй (EN)
Сахалт эрээлж - Siberean stone loach Barbatula toni Онон, Хэрлэн, Халх, Буйр нуур, Сэлэнгэ, Шишхэд Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Төрөл: Наймас эрээлж Lefua засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Наймас эрээлж - Lefua Lefua costata Азаргын гол, Тамсагийн булаг, Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Төрөл: Гурамсан эрээлж Triplophysa засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Тэсийн эрээлж - Tes gol loach Triplophysa gundriseri Тэс, Сангийн далай нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Тангад эрээлж - Tibetian stone loach Triplophysa stolickai Байдаг эсэх нь тодорхойгүй: Булган, Тэс, Сангийн далай нуур -мэдээлэл байхгүй-
Толбот эрээлж Пятнистый губач Spotted thicklip loach Triplophysa strauchii Байдаг эсэх нь тодорхойгүй: Увс, Тэс, Сангийн далай нуур -мэдээлэл байхгүй-

Овог: Яралжийнхан Cobitidae засварлах

Төрөл: Чимхүүр загас Cobitis засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Шивэр чимхүүр загас - Siberian spiny loach Cobitis melanoleuca, Cobitis taenia granoei, Cobitis taenia sibirica Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ, Булган Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Төрөл: Моголзой Misgurnus засварлах
 • Зүйлүүд
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Амарын моголзой - Amur weather loach Misgurnus mohoity Онон, Хэрлэн, Халх, Улз, Буйр нуур Анхааралд өртөхөөргүй (LC)

Овог: Мөрөгийнхөн Cyprinidae засварлах

Дэд овог: Мөрөгүүд Cyprininae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Алтлаг хэлтэг Золотой карась Crucian carp Carassius carassius Булган Үнэлэх боломжгүй (NA)
Мөнгөлөг хэлтэг Серебряный карась Prussian carp Carassius gibelio Онон, Хэрлэн, Буйр нуур, Сэлэнгэ Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Булуу цагаан Сазан Asian common carp Cyprinus rubrofuscus, Cyprinus haematopterus Хэрлэн, Онон, Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Дэд овог: Давхаа мөрөгүүд Xenocyprininae засварлах
 • Төрөл: Давхаа Hypophthalmichthys
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Дух давхаа Белые толстолобик Silver carp Hypophthalmichthys molitrix Зориудаар нутагшуулсан: Буйр нуур -мэдээлэл байхгүй-
Дэд овог: Скуалиобарбусууд Squaliobarbinae засварлах
 • Төрөл: Цагаан амар Ctenopharyngodon
Монгол Орос Англи Латин Тархалт Ховордолт
Цагаан амар Белые амур Grass carp Ctenopharyngodon idella Байгаа эсэх нь тодорхойгүй: Буйр нуур -мэдээлэл байхгүй-
Дэд овог: Хавчигасууд Cultrinae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Цагаан догтор - Red-fin culter Chanodichthys erythropterus Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Монголын улаан далбаат - Mongolian culter Chanodichthys mongolicus Хэрлэн, Халх, Онон, Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Өлгөр цагаан - White culter, Bleak culter Culter alburnus Хэрлэн, Халх, Онон, Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Ердийн хавчигас - Sharpbelly Hemiculter leucisculus Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Буйр хавчигас - Buir Sharpbelly Hemiculter varpachovskii Буйр нуур -мэдээлэл байхгүй-
Дэд овог: Гүрцнүүд Gobioninae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Сугасан гүрц - Manchurian gudgeon Gnathopogon strigatus Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Ердийн гүрц - Irtysh gudgeon Gobio acutipinnatus Булган Үнэлэх боломжгүй (NA)
Морин гүрц - Dog-faced gudgeon Gobio cynocephalus Хэрлэн, Онон, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Түнгүсийн гүрц - Amur gudgeon Gobio soldatovi Онон Мэдээлэл дутмаг (DD)
Цагаан сэлүүрт гүрц, Сахалт гүрц - Eastern whitefin gudgeon Gobio tenuicorpus Буйр нуур Үнэлэх боломжгүй (NA)
Морин загас - Horse gudgeon Hemibarbus labeo Онон, Хэрлэн, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Толбот морин загас - Spotted horse gudgeon Hemibarbus maculatus Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Тачановын гүрц - Sharp-jawed minnow Ladislavia taczanowskii Онон, Балж, Хурх Мэдээлэл дутмаг (DD)
Буйр гүрц - Long-nosed gudgeon Microphysogobio tungtingensis Халх, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Анударийн гүрц - Anudarini gudgeon Microphysogobio anudarini шинэ зүйл: Буйр нуур -мэдээлэл байхгүй-
Амарын хөөлөнхэй Pseudorasbora Pseudorasbora parva Онон, Хэрлэн, Улз, Халх, Оршуун, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Солдатовын гүрц - Amur marble gudgeon Sarcocheilichthys soldatovi Буйр Үнэлэх боломжгүй (NA)
Монхор гүрц - Lizard gudgeon Saurogobio dabryi Халх, Буйр Үнэлэх боломжгүй (NA)
Ханхын гүрц - Khanka gudgeon Squalidus chankaensis Буйр Үнэлэх боломжгүй (NA)
Дэд овог: Сугасууд Leuciscinae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Шивэр сугас Сибирьский язь Siberian dace Leuciscus baicalensis Сэлэнгэ, Өгийн нуур, Тэрхийн цагаан нуур Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Ойрад сугас Джунгарскый язь Dzungar dace Leuciscus dzungaricus Булган Устаж болзошгүй (EN)
Бух сугас Язь Ide Leuciscus idus Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Өгий нуур, Булган Ховордож болзошгүй (NT)
Амарын сугас Чебак, Амурский язь Amur Ide Leuciscus waleckii Хэрлэн, Онон, Халх, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Нуурын варлан - Lake minnow Eupallasella percnurus, Phoxinus percnurus Орхон, Сэлэнгэ, Хэрлэн, Онон, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Нүцгэн жараа - Common minnow Phoxinus phoxinus Дэлгэрмөрөн, Идэр, Чулуут, Хануй, Орхон, Ерөө, Хараа, Цох, Хүдэр, Туул, Шишхэд, Хөвсгөл, Тэрхийн цагаан, Өгий, Дархадын хотгорын нуурууд, Онон, Хэрлэн, Халх, Оршуун, Буйр, Булган Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Ужмоненсис жараа - Phoxinus ujmonensis Phoxinus ujmonensis -мэдээлэл байхгүй- шинээр тэмдэглэгдсэн зүйл -мэдээлэл байхгүй-
Чеконовын варлан - Siberian minnow Rhynchocypris czekanowskii Онон, Хэрлэн, Балж, Улз, Халх, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Лаговын варлан - Eastern Siberian minnow Rhynchocypris lagowskii Онон, Улз, Халх, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)
Улаан нүдэн Плотва Common roach Rutilus rutilus Сэлэнгэ, Дэлгэрмөрөн, Орхон, Туул, Хараа, Өгий, Хөвсгөл Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Дэд овог: Халбагантнууд Acheilognathinae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Халбаган жараа Amur bitterling Rhodeus sericeus Амарын сав Мэдээлэл дутмаг (DD)
Хатгуурт халбаган загас - Amur spiny bitterling Acheilognathus asmussii Онон, Хэрлэн, Буйр нуур Ховордож болзошгүй (NT)
Дэд овог: Үхэрдэйнүүд Tincinae засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Шаргал үхэрдэй - Tench Tinca tinca, Cyprinus tinca Булган Үнэлэх боломжгүй (NA)
Дэд овог: Ангилагдаагүй Incertae sedis засварлах
Монгол Орос Англи Шинжлэх ухааны Тархалт Ховордолт
Нохой сугас Осман Lake osman, Bigmouth osman Oreoleuciscus angusticephalus Хар-Ус, Хар, Ногоон, Хяргас, Ачит, Толбо, Үүрэг Эмзэг (VU)
Давжаа сугас - Dwarf osman Oreoleuciscus humilis Таацийн цагаан, Бөөн цагаан, Орог, Сангийн далай, Байдраг, Онги, Тэс, Хүнгүй, Түйн, Тарна, Хүйтэн, Говийн нуурууд, Увс нуурын Нарийны гол, Сэлэнгэ, Орхон Эмзэг (VU)
Алтайн сугас - Potanin’s osman Oreoleuciscus potanini Хар-Ус, Хар, Ногоон, Дөргөн, Айраг, Хяргас, Бөөн цагаан, Орог, Таацийн цагаан, Хангай, Хүй, Сангийн далай, Тэлмэн, Хотон, Хоргон, Хоромдог, Даян нуурууд, Ховд, Завхан, Тэс, Хүнгүй, Байдраг Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
Улаан живэрт, (Сүх цагаан загас) Плоскоголовый жерех False asp Pseudaspius leptocephalus Онон, Халх, Буйр нуур Мэдээлэл дутмаг (DD)

Монгол орны усны амьтад засварлах

Хүрээ: Нялцгай биет Mollusca засварлах

 • Анги: Хосхавтастан Bivalvia
 • Баг: Танатынхан Unionida

Овог: Танатан Unionidae засварлах

Монгол Орос Англи Төрөл, зүйл Тархалт Ховордолт
Монгол танан хясаа Монгольская миддендорффиная Middendorffinaia mongolica Middendorffinaia mongolica Онон, Балж, Халх, Нөмрөг Мэдээлэл дутмаг (DD)
Сэлэнгийн танан хясаа - Anodonta sedakovi Anodonta sedakovi Орхон, Сэлэнгэ, Туул Мэдээлэл дутмаг (DD)
Дэлт танан хясаа Гребенчатка складчатая cockscomb pearl mussel Cristaria plicata Буйр нуур Анхааралд өртөхөөргүй (LC)

Овог: Сувдтан Margaritiferidae засварлах

Монгол Орос Англи Төрөл, зүйл Тархалт Ховордолт
Дагуурын сувдан хясаа Даурская жемчужница Daurian pearl oyster Dahurinaia dahurica Онон, Балж, Халх, Нөмрөг Мэдээлэл дутмаг (DD)

Хүрээ: Үе хөлтөн Arthropoda засварлах

 • Анги: Хавч хэлбэртэн Malacostraca
 • Баг: Арванхөлтийнхөн Decapoda

Овог: Хавчийнхан Cambaridae засварлах

Монгол Орос Англи Төрөл, зүйл Тархалт Ховордолт
Дагуурын хавч Рак даурский Daurian Crayfish Cambaroides dauricus Онон, Хэрлэн Мэдээлэл дутмаг (DD)

Овог: Самхорхойнхон Palaemonidae засварлах

Монгол Орос Англи Төрөл, зүйл Тархалт Ховордолт
Шивэр самхорхой Сибирский креветки Sibirian prawn leander modestus v sibirica Буйр Мэдээлэл дутмаг (DD)

Нэр томъёо засварлах

Ховордолт засварлах

 • Устсан (EX)
 • Байгалд устсан (EW)
 • Бүс нутагтаа устсан (ER)
 • Устаж байгаа (CR)
 • Устаж болзошгүй (EN)
 • Эмзэг (VU)
 • Ховордож болзошгүй (NT)
 • Анхааралд өртөхөөргүй (LC)
 • Мэдээлэл дутмаг (DD)
 • Үнэлэх боломжгүй (NA)

Ангилал зүй засварлах

Монгол Орос Англи Жишээ: Тул
Аймаг Царство Kingdom Амьтны аймаг
Хүрээ Тип Phylum Хөвчтөний хүрээ
Анги Класс Class Хагадастны анги
Баг Отряд Order Яргайтаны баг
Овог Семейство Family Хулд овог
Дэд овог Подсемейство subfamily Хулдууд
Төрөл Род Genus Тул
Зүйл Вид Species Ердийн тул

Ишлэл засварлах

 1. "Монгол орны загасны Улаан данс". Лондоны Амьтан Судлалын Нийгэмлэг. Archived from the original on 2014-01-03. Retrieved 2006. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)