Монголын боулинг сонирхогчдын холбоо

Монголын боулинг сонирхогчдын холбоо нь 2009 оны 3-р сард боулингийн спортыг хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчилан таниулах, бүх нийтийн спорт болгох, тамирчдыг дэмжих, гадаадын болон дотоодын тэмцээн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. Монголд боулинг спорт 1996 оноос эхлэлтэй.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.