Open main menu

Машин сургалт (англ. machine learning, ML) нь компьютерийг үгчлэн програмчлалгүйгээр өөрөөр нь сургахыг судалдаг компьютерийн шинжлэх ухааны салбар юм. Deep learning dotroo aguuldag