Rutabaga, variety nadmorska.JPG

Манжин нь малын тэжээлийн нэг төрөл юм. Улаан манжин, шар манжин, чихрийн манжин гэж байдаг.