Люкс (нэгж)

Люкс нь олон улсын нэгжийн СИ систем дэхь гэрэлтэлтийн хүчийг хэмжих уламжлагдсан нэгж юм. Гэрэлтэлтийн хүч нь гэрэлтүүлэгдэж буй талбайн гэрэлтэлтийн хэмжээг заах ба тухайн талбайд (хэмжихдээ метр квадратаар, м²) хэдий хэмжээний гэрлийн урсгал (хэмжилт нь люмен, лм) тусаж байгааг илэрхийлнэ. Люкс нь латин хэлний lux гэх үгээс гаралтай бөгөөд монголоор гэрэл гэсэн утгатай.

Люкс
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Гэрэлтэлтийн хүч
Тэмдэглэгээ лк
Томъёоны тэмдэглэгээ Е
Шилжүүлэг
1 лк нь...
   СИ-системд    1 люмен / м2
1 лк = 1 лм / м2