Open main menu

Лори́ (Լոռու, ლორე) — Армен улсын 3791 км² талбай, 28 түмэн хүнтэй аймаг. Төв нь Ванадзор хот.