Кучкунжи хан

Кучкунжи (1452–1530) — 1510–1530 онд эзэн суусан, Бухарын хант улсын шейбани овогт хоёрдугаар хан.