Коран (арабаар. الْقُرآن‎ [qurˈʔaːn] — аль-К̣ур’а̄н) мусульманчуудын ариун ном. Исламын шашны сургаал номлол, зөнч Мухаммедийн зөгнөлийг бичсэн шашны хөлгөн судар юм.

Коран

«Коран» гэж үг араб хэлнээс гаралтай «чанга дуугаар уншихх», «сургааль» гэсэн утга агуулдаг байна.

Исламын шашны уламжлалын дагуу Коран судрыг сахиусан тэнгэр Жибрил (Ариун тэнгэр Габриел) -аар дамжуулан 23 (илүү нарийвчлалтай, 22, 610-аас 632) жил үргэлжилсэн бөгөөд Мухаммед дөчин настайдаа анхны илчлэлтээ Гэгээн мэдлийн шөнө (Рамадан сар) хүлээн авчээ. Коран судрыг хамтрагч дагагчид нь гэгээн Мухаммедын хэлсэн үгнээс бичжээ.

Исламын шашинтай орнуудад Коран нь Сунна-тай (Кораны дараа ордог ариун сургааль. Мохаммадын хэлсэн үг, үйл хэргийг тухай) хамт дагаж мөрддөг иргэний болон эрүүгийн хууль тогтоомжийн үндэс суурь болдог байна.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

Коран