Киноварь, жоглом, сандар, шунх — (Латин: cinnabari – хүрэн мод), мөнгөн усны сульфид HgS. Хамгийн өргөн тархсан мөнгөн усны эрдэс. Цустай адил улаан хүрэн өнгөтэй. Зарим оронд хятадын улаан гэж нэрлэдэг.