Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. canibal) — хүний мах эд эрхтнүүдийг идэж хэрэглэх үзэл.(мөн антропофагия гэж хэрлэдэг). Үүнийг Биологийн хувьд өргөн утгаар нь өөрийнхөө төрлийг идэхийг хэлдэг байна. (мөн үзэх. Каннибализм (зоологи)).

Каспар Плаутиус «Өмнөд Америк дах каннибализм», 1621 г. (фрагмент)
Хүний мах идэгч эмэгтэй. Работа Леонарда Керна, 1650