Калийн гумат

Калийн гумат нь гуминий хүчлийн калийн давс. Хүрэн нүүрсийг (леонардит) шүлтээр боловсруулан гарган авдаг ба хөрсний нэмэлт болгон ашигладаг.