Кайдагэлан (凱達格蘭大道, Kǎidágélán Dàdào) — Тайванийн Тайбэйн Жунжэн дүүрэгт байгаа дундаа тусгаарлах зурвасгүй 2 чиглэлийн 10 эгнээ бүхий 400 м урт өргөн чөлөө.