Казань хан нь Цагадайн дөч бөгөөд Ясаур ноёны хүү юм. Тэрээр тус улсыг 1343-1346 он хүртэл нэгтгэн захирсан сүүлийн хан байжээ.

Өмнөх
Муххамед Пулад
Цагадайн улсын хан
1343-1346
Дараах
Данишмэнжи, Төглөг Төмөр