Шатрын их мастер

— «Их мастер (шатар)» гээд холбогдов —

Их мастер (герм. Großmeister ˈɡʁoːsˌmaɪ̯stɐ) гэдэг нь шатрын спортын хамгийн өндөр цол.