Шатрын их мастер

— «Их мастер (шатар)» гээд холбогдов —

Оросоор гроссмейстер, Англиар Grandmaster гэдэг. Шатрын спортын хамгийн өндөр цол.