Их замын тоос

«Их замын тоос» — 1985 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.