Искандер хан

Искандер (1512—1583) — 1561–1583 онд эзэн суусан, Бухарын хант улсын шейбани овогт есдүгээр хан.