Зүүнбүрэн сум

Зүүнбүрэн нь Сэлэнгэ аймгийн сум юм.