Зуун цэцэг дэлгэрэг

Зуун цэцэг дэлгэрэг, зуун сургууль өрсөлдөг (百花齐放,百家争鸣) — 1957 онд Хятадын дарга Мао Зэдунгийн хэлсэн уриа, хөдөлгөөн, аян.