Зуун нь 100 жилтэй тэнцэх цаг хугацааны нэгж мөн.

Григорийн тооллын эхлэл ба төгсгөл

засварлах

Григорийн тооллын дагуу Анхны зуун нь Нэгдүгээр оны нэг сарын нэгнээс эхэлж Зуу дахь оны арванхоёрдугаар сарын гучин нэгнээр төгсдөг. Хоёрдугаар зуун нь 101 оноос эхлэх, Гуравдугаар зуун нь 201 оноос эхлэх зэргээр үргэлжилдэг. 100×n - 99 жилд n-дүгээр зуун нь эхэлдэг.

Манай Эриний Анхны зуун ба Манай Эриний Өмнөх

засварлах

Манай эриний өмнөх анхны зуун ба Манай эриний анхны зуун хооронд "Тэг зуун" гэж байдаггүй. МЭӨ анхны зуун нь МЭӨ зуу дахь оноос МЭӨ нэгдүгээр оны хоорондох хугацааг илэрхийлнэ. Бусад МЭӨ зуунууд нь энэ мэт үргэлжилнэ.

Дэлгэрүүлж үзэх

засварлах