Зарлаагүй дайны оршил

«Зарлаагүй дайны оршил» — 1984 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.