Загийн алим

«Загийн алим» — 1984 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.