Загвар:Хэлбийсэн


"ҮБ" нь "Үзэл Баримтлал" гэдгийн товчлол. "СҮБ" нь "Саармаг Үзэл Баримтлал" гэдгийн товчлол.

ХэрэглээEdit

Хуудасны дээд хэсэгт {{хэлбийсэн}} гэж оруулаад, уг хуудасны хэлэлцүүлэгт нь яагаад ингэсэн шалтгаанаа бич. Хэлэлцүүлэг дотор аль нэг хэсгийг заахын тулд {{хэлбийсэн|хэлэлцүүлгийн хэсгийн нэр}} гэж оруул.

Энэ загвар нь өгүүллийг Category:Хэт нэг тал руу хэлбийсэн байж мэдэх категорит оруулна.

ҮБ-ын маргаантай өгүүллүүдэд {{ҮБ}} загварыг ашигла.