"ҮБ" нь "Үзэл Баримтлал" гэдгийн товчлол. "СҮБ" нь "Саармаг Үзэл Баримтлал" гэдгийн товчлол.

ХэрэглээЗасварлах

Хуудасны дээд хэсэгт {{ҮБ}} гэж оруулаад, уг хуудасны хэлэлцүүлэгт нь яагаад ингэсэн шалтгаанаа бич. Хэлэлцүүлэг дотор аль нэг хэсгийг заахын тулд {{СҮБ хянах|хэлэлцүүлгийн хэсгийн нэр}} гэж оруул.

Энэ загвар нь өгүүллийг Category:СҮБ маргаанууд категорит оруулна.

ҮБ-ын маргаангүй боловч сэжигтэй өгүүллүүдэд {{ҮБ хянах}} загварыг ашигла.