М33 галактик дэлхийгээс 3 сая гэрлийн жилийн зайтай, 40 тэрбум од агуулдаг буюу манай Тэнгэрийн заадас галактикаас 10 дахин жижиг, хамгийн ойрын 30 галактикийн нэг юм.