[[Image:{{{Зураг}}}|left|100px|{{{Зургийн товч тайлбар}}}]]

{{{Зургийн дэлгэрэнгүй тайлбар}}}

 Өөр онцлох зургууд...

{{Онцлох зураг
|Зураг            =
|Зургийн байрлал       =<!--left, right, center -->
|Зургийн хэмжээ       =
|Зургийн товч тайлбар    =
|Зургийн дэлгэрэнгүй тайлбар =
|Тайлбарын байрлал      =
}}