Жяньши нутгийн син жун шу шэн

Жяньши нутгийн син жун шу шэн нь (江西等处行中书省) Юань улсын арван син жун шу шэний нэг юм. 1277 онд байгуулсан. 1278 онд Фужянь мужийн нутгийг салгаж, син шэн болгоод 1285 онд дахин нэгтгэсэн.

Юань улсын газар нутгийн нэгж

Нийт 13 чөлгөө, 2 жөү, 48 шянь, 16 шяний түвшний жөү багтаж байсан.

 1. Луншин чөлгөө 龙兴路
 2. Жиань чөлгөө 吉安路
 3. Руйжөү чөлгөө 瑞州路
 4. Яньжөү чөлгөө 袁州路
 5. Линьжян чөлгөө 临江路
 6. Фужөү чөлгөө 抚州路
 7. Жянжөү чөлгөө 江州路
 8. Нанькан чөлгөө 南康路
 9. Ганьжөү чөлгөө (Жяньши син шэн) 赣州路
 10. Жяньчан чөлгөө 建昌路
 11. Наньань чөлгөө 南安路
 12. Раожөү чөлгөө 饶州路
 13. Шиньжөү чөлгөө 信州路
 14. Наньфэн жили жөү 南丰直隶州
 15. Чяньшань жили жөү 铅山直隶州

Гуандун зам 广东道

 1. Гуанжөү чөлгөө 广州路
 2. Шаожөү чөлгөө 韶州路
 3. Хуйжөү чөлгөө 惠州路
 4. Наньшюн чөлгөө 南雄路
 5. Хужөү чөлгөө 潮州路
 6. Дөцин чөлгөө 德庆路
 7. Жаоцин чөлгөө 肇庆路
 8. Иньдө жөү 英德州
 9. Мэйжөү 梅州
 10. Наньэнь жөү 南恩州
 11. Фөнжөү 封州
 12. Шиньжөү 新州
 13. Гүйянь жөү 桂阳州
 14. Ляньжөү 连州
 15. Шүньжөү 循州

Мөн үзэх

засварлах