Жон Мейжор (1943 онд төрсөн) — 1990–1997 онд Их Британийн ерөнхий сайд байсан улс төрч.