Жадаран нь Бодончар мунхагийн булааж авсан, Жарчиуд Аданхан Урианхан эмээс төрсөн Жажирдайн байгуулсан овог юм. Жажирдайн хүү Тугудай, түүний хүү Бүри Булчиру, түүний хүү Хар Хадаан, Хар Хадааны хөвүүн Жамуха сэцэн гүр хан юм. Жадаран нь чухамдаа Жамухийн үед илүү тодорхой нэр түгэх болсон. Нэрний утга нь "Жада" - Харь этгээд, өөр бусад; "ран" - нь олон тоог заасан нөхцөл шиг байна. Нийлүүлбэл Харь элгийнхэн, Харийнхан гэсэн утгатай. XII зууны сүүл үед Хамаг Монголын дотор маш их нөлөөтэй байснаас Есүхэй баатарын мэдэж байсан ихэнх овог Жадаран, тэр дундаа Жамухын харьяанд байсан. Жамуха Чингис хаанд ялагдаж, цаазлуулснаар тус аймгийн мэдээ харагдахгүй болсон.