Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллага

Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (товч.ЕАБХАБ, англи. Organization for Security and Co-operation in Europe; сокращ. OSCE; франц. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) нь аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн бүс нутгийн олон улсын засгийн газар хоорондын том байгууллага юм. Галт зэвсэг, хүний эрх, хэвлэлийн эрх чөлөө, шударга сонгууль зэрэг сэдвүүдийг хөнддөг. Тус байгууллага нь 1975 онд Финланд улсын Хельсинки хотноо болсон Европын Аюулгүй Байдал, Хамтын Ажиллагааны Чуулга уулзалтын үеэс суурь нь тавигдсан гэж үздэг.

ЕАБХАБ-ын далбаа

Уг байгууллага Европ, төв Ази, Умард Америкийн 57 улс орныг нэгтгэдэг байна. Зүүн болон Барууны хоорондын уулзалт хэмээн Хүйтэн дайны үед анх бий болжээ.

Гишүүн орнууд

засварлах
Улс орон Улс орон
1.  Австри 30.  Мальт
2.  Азербайжан 31.  Молдав
3.  Албани 32.  Монако
4.  Андорра 33.  Монгол
5.  Армени 34. Нидерланд
6.  Белорусь 35.  Норвеги
7.  Бельги 36. Польш
8.  Болгар 37. Португаль
9.  Босни Герцеговин 38. ОХУ
10.  Ватикан 39.  Румын
11.  Их Британи 40.  Сан-Марино
12.  Унгар 41.  Серби
13.  Герман 42.  Словак
14.  Грек 43.  Словени
15.  Гүрж 44.  АНУ
16.  Дани 45.  Тажикистан
17.  Ирланд 46.  Туркменистан
18.  Исланд 47.  Түрк
19.  Испани 48.  Узбекистан
20.  Итали 49.  Украин
21. Казахстан 50.  Финлянд
22.  Канад 51.  Франц
23.  Кипр 52.  Хорват
24.  Киргиз 53.  Черногор
25.  Латви 54.  Чех
26.  Литв 55.  Швейцарь
27.  Лихтенштейн 56.  Швед
28.  Люксембург 57.  Эстони
29.  Умард Македони

Цахим холбоос

засварлах