Дээд боловсролын газар

— «Дээд сургуулийн газар» гээд холбогдов —

Дээд боловсролын газар, дээд сургууль: