Дэлхийн хүн ам

Дэлхийн хүн ам гэдэг нь эдүгээ дэлхий дээр амьдарч буй нийт хүмүүсийн тоог хэлнэ. 2022 оны 11 сарын 15-нд дэлхийн хүн ам 8 тэрбумд хүрч, цаашид ч өсөх хандлагатай байна. Дэлхий дээр нийт 600 гаруй угсаатан оршин байна.

Дэлхийн хүн ам

Цааш уншихЗасварлах

ХолбоосЗасварлах