Дэлхийн хүн ам

Дэлхийн хүн ам гэдэг нь эдүгээ дэлхий дээр амьдарч буй нийт хүмүүсийн тоог хэлнэ. 2007 онд дэлхийн хүн ам 6.6 тэрбумд хүрч, цаашид ч өсөх хандлагатай байна. Дэлхий дээр нийт 600 гаруй угсаатан оршин байна. Дэлхийн хүн амын 6 хүн тутмын 1 нь Хятад хэлээр, 6 хүн тутмын 1 нь Энэтхэг болж байна.

Дэлхийн хүн ам

НэмэрЗасварлах

ХолбоосЗасварлах