Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

 

Дэлхийн Худалдааны Байгууллага-дэлхийн эдийн засгийг хяналтандаа авах зорилго бүхий эдийн засгийн бүлэглэлүүдийн байгууллагын албан ёсны нэр.

Дэлхийн Худалдааны Байгууллага
ДХБ
 
ДХБ-ын лого
 
ДХБ-ын гишүүд
Англи нэршил World Trade Organization (WTO)
Франц нэршил Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Байгууллагын төрөл Олон улсын эрх зүйн субъект
Статус идэвхтэй
Байгууллагын төв

ШвейцарШвейцар Женев, Rue de Lausanne 154
(нарийн бичгийн газар)

Ерөнхий нарийн бичиг одоогоор байхгүй
Гишүүн улсууд 164
Бусад хэлнүүд
Байгуулагдсан

1994 оны 4-р сарын 15

www.wto.org