Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

Дэлхийн Худалдааны Байгууллага-дэлхийн эдийн засгийг хяналтандаа авах зорилго бүхий эдийн засгийн бүлэглэлүүдийн байгууллагын албан ёсны нэр.