Дорнонаран мандах зүүн зүг ба зүүн тал.[1] Дорно гэдэг үг нь юмны зүг чиг болон газар зүйн байршлыг зааж нэр үг, тэмдэг нэр, дайвар үгийн хэлбэрээр хэрэглэгддэг. Мөн дорно бол ертөнцийн дорно, өмнө, өрнө, умар гэх үндсэн дөрвөн зүг, талын нэг нь юм. Өрнө гэдгийн чанх эсрэг нь дорно. Газрын зураг, умар зүг харах зэрэгт баруун гар талынх нь дорно тал болно.

Луужингийн зүү дорныг зааж байна.

Түүхэндээ бол Европынхан Азийн дийлэнх хэсгийг Дорнод гэх утгаар тэмдэглэдэг байв.

Эх сурвалж

засварлах