Гурван улсын үе

Гурван улсын үе хэмээх нь (220-280) хятадын Зүүн Хань улсын дараа оршиж байсан гурван том улсын үеийг хэлдэг. Энэхүү гурван улс нь: Цао Вэй улс (220-265), Шу Хань улс(2220-263), Зүүн У улс (220-280) болно. Эдгээр гурван улсын тухай үлгэр домог нь дундад эртний хятадад Гурван улсын үлгэр гэж бичигдсэн алдар зохиол болсон.

Гурван улсын үе
Албан хэл Дундад эртний Хятад хэл
Төр засаг Хаант засаглал
220-280
 -  Хань улс мөхөв 220 он 
 -  Цао Вэй улс байгуулагдсан нь 220 он 
 -  Зүүн У улс мөхөв 280 он 
Өмнөх
Зүүн Хань улс
Гурван улсын үе
220-280
Дараах
Баруун Жинь улс