Горилла, элжимч (Gorilla) нь одоо амьдарч буй приматуудаас хэмжээгээрээ хамгийн том төрөл. Газрын амьтан бөгөөд голдуу ургамлаар хооллодог тус мич нь төв Африкийн ойд тархан амьдарна. Гориллын төрөл дотроо хоёр зүйл, 4 буюу 5 дэд зүйлд хуваагддаг. Гориллын ДНХ хүнийхтэй тун төстэй бөгөөд 95–99% нь ижил байдаг, хүний хувьд бонобо буюу одой шимпанзе, ердийн шимпанзе нарын дараа орох ойрын садан билээ.

Горилла
Өрнийн горилла (Gorilla gorilla)
Биологийн ангилал
Аймаг: Амьтан
Хүрээ: Хөвчтөн
Анги: Хөхтөн
Баг: Примат
Дээд овог: Гоминид
Овог: Гоминид
Дэд овог: Гоминин
Бүл: Gorillini
Төрөл: Gorilla
И. Жеоффрой, 1852
Зүйлүүдийн ангилал
Troglodytes gorilla
Саваж, 1847
Гориллын тархалт
Гориллын тархалт
Зүйлүүд

Gorilla gorilla
Gorilla beringei

Ижил утгатай нэршил
  • Pseudogorilla Эллиот, 1913