Гологдсон хүүхэн (кино)

«Гологдсон хүүхэн» — 1961 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.