Газрын үнэр

«Газрын үнэр» — 1979 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.