«Газрын жигүүр» — 1978 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.