Wikipedia:Харьцуулсан статистик

Өнөөдрийн байдлаар Википедиа нэвтэрхий толь 250 орчим хэлээр 7,5 сая өгүүлэлтэй, 1,74 тэрбум үгтэйгээр өргөжин тэлж байна. Үүнээс англи хэлээрх Википедиа хамгийн том нь буюу 2,8 сая өгүүлэл, 609 сая үгтэй байна. Таны үзэж буй монгол хэлээрх Википедиа 23,158 өгүүлэлтэй байна. Дараах хүснэгтээс дэлхийн гол нэвтэрхий толинуудын харьцуулалтыг сонрихоно уу:

Нэвтэрхий толинуудын хэмжээ
Нэвтэрхий толь Хэвлэлт Өгүүлэл
(мянгаар)
Үг
(саяар)
Үсэг/тэмдэгт
(саяар)
Өгүүлэл бүрийн дундаж хэмжээ үгээр
Википедиа Монгол 23,158
Википедиа Aнгли 2793 >1,000 >3,500 435
Nationalencyklopedin (Швед) 183
Британника нэвтэрхий толь 2002 65[1] 44 650
интернэт 120 55 300 370
Зөвлөлтийн нэвтэрхий толь 1978 100 21 200 570
Майкрософт Энкарта Энкарта дилюкс 2002 70 40 200 600
Энкарта дилюкс 2005** 63 40 200 200
Энкарта нэвтэрхий толь 2002 40 26 200 200
Америкийн нэвтэрхий толь 2004 45[2] 25 556
Гролиер интернэт мультимэдиа толь 39[3] 11 70 280
Колумб нэвтэрхий толь 6 51 6.5 40 130

Бусад мэдээллийн сангууд засварлах

Биологи засварлах

Генетик засварлах

Интернэт засварлах

  • Интернэт дээр 25 тэрбум орчим вэб хуудас 2007 оны Google-д бүртгэгдсэб байна.

Номын сан засварлах

Одон орон засварлах

  • Оддын лавлах II998402801 ширхэг огторгуйн биетүүд бүртгэгдсэн байна.
  • Алладин мэдээллийн санд 5,5 тера байтийн хэмжээтэй одон орний зураг (огторгуйг хэд хэдэн өнгөөр тэмдэглэсэн) интернэт дээр хадгалагддаг.

Телевиз ба кино засварлах

Хими засварлах

  • 2007 оны 6 сарын байдлаар 31 сая гаруй химийн бодис CAS-ийн бүртгэлийн дугаарыг авчээ.
  • Бейлштений санд "8 сая органик ба 1,4 сая органик бус буюу металорганик бодис бүртгэгдсэн байна.

Аварга мэдээлэл засварлах

  • 2006 оны байдлаар дэлхийн хүн ам 6,5 тэрбүмд хүрсэн байна. Түүхэн хугацаанд нийт 25-100 тэрбум хүн амьдарч насаа элээсэнээс бараг бүгдийнх нь амьдралын түүх цаг хугацаанд мартагдсан байна.
  • Барагцаагаар 100 000 000 000 (100 тэрбум) одод бидний орших Тэнгэрийн заадас галактикт агуулагддаг байна.
  • Бидний ажиглаж чадах огторгуйд нийт 70 000 000 000 000 000 000 000 ( ) орчим одод байдаг.
  • Нийт огторгуйд   атом байдаг.