Вашингтон нь нэртэй хүн:

Вашингтон нэрээр нэрлэгдсэн газар зүйн объект:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.