Валют арилжааны зах зээл

Forex гэдэг нь гадаад арилжаа гэсэн үг юм. Хөөрхөн Тэмүүлэн минь.