Бутаны ван

Бутаны ванБутан улсын төрийн тэргүүн бөгөөд тус улсын хан.

Таван ванЗасварлах

Ванчиг овогтон 1907 оноос төр барьж байна.

  1. Өргөн (1907–1926)
  2. Жигмэд (1926–1952)
  3. Жигмэддорж (1952–1972)
  4. Жигмэдсэнгэ (1972–2006)
  5. Жигмэдгэсэрнамжил (2006–одоо)