Бурхны номбуддын шашны зохиосон аливаа ном, судрын ерөнхий нэрийдэл.[1] Үүнд хамгаас нэртэй гурван хөлгөн судар бий.

Эх сурвалжЗасварлах