Бромтимолын хөх

Бромтимолын хөх нь pH индикатор бөгөөд усан ба загасны сан зэрэг саармаг pH-тай (7 орчим) зүйлийг хэмжихэд ашиглдагдана. Шингэнд карбон хүчил байгаа эсэхийг тодорхойлход өргөн ашиглагдана. Өргөн тархсан хүчил-суурийн индикатор.

Бромтимолын хөх
Bromothymol-blue-2D-skeletal.png
Bromothymol-blue-3D-balls.png
Нэр
IUPAC нэр
4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)bis(2-bromo-6-isopropyl-3-methylphenol)
Ерөнхий
76-59-5 YesY
ChEBI CHEBI:86155 N
ChemSpider 6208 YesY
Jmol-3D зураг Зураг
PubChem 6450
UNII VGU4LM0H96 YesY
Шинж чанар
C27H28Br2O5S
Моль масс 624.38 g·mol−1
Нягт 1.25 g/cm3
Хайлах температур 202 °C (396 °F; 475 K)
Дунд зэрэг уусдаг[1]
Хүчиллэг (pKa) 7.0
Аюултай нөхцөл
Бодисийн аюулгүй байдлын хүснэгт http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927468
NFPA 704
NFPA 704 four-colored diamond poly 300 0 450 150 300 300 150 150 Шатамхай код 1: Дөл авалцахын тулд урьдчилан сайн халаагдсан байх шаардлагатай. Дөл авалцах температур нь 93 °C (200 °F)-с дээш. Жишээ нь, канолагийн тос poly 150 150 300 300 150 450 0 300 Эрүүл мэндийн код 2: Идэвхтэй эсвэл үргэлжилсэн, гэхдээ архаг бүс нөлөөлөлөөр, хэсэгчилэн хөдөлмөрийн чадвар алдуулах эсвэл хор хөнөөлт үр дагавар үлдээх магадлалтай. Жишээ нь, хлорформ. poly 450 150 600 300 450 450 300 300 Химийн идэвхийн код 0: Ердийн тогтвротой, галын аюулын үед ч мөн адил тогтвортой, устай усвалд ордоггүй. Жишээ нь, шингэн азот poly 300 300 450 450 300 600 150 450 Тусгай аюул (цагаан): код үгүй desc none
About this image
1
2
0
Өөрөөр тодотгож заагаагүй бол бодисуудын хэвийн төлөв (25 °C [77 °F], 100 kPa) дахь үзүүлэлтүүд.
 YesY шалгах (what isYesY/N?)
Мэдээлэлийн хайрцагны эх сурвалж
Бромтимолын хөх (pH индикатор)
pH 6.0-с доош pH 7.6-с дээш
6.0 7.6

Уусмалыг бэлтгэхEdit

pH индикаторын уусмал бэлтгэхэд, 0,1 g-ийг 8.0 cm3 N/50 (0.05 н.) NaOH-д уусгаад, 250 cm3 болгон усаар шингэлнэ. Агууламж хэмжих ажилд ашиглах тохиолдолд, 0.1 g-ийг 100 cm3 50 эз.%-тай этанолд уусгана.[2] Энэ уусмалыг бэлтгах өөр нэг арга бол, 0.1 g-ийг 50 cm3 этанолд уусгаад, 100 cm3 болгон усаар шингэлнэ.

Мөн үзэхEdit

Эх сурвалжEdit

  1. http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/bromthymol_blue.htm
  2. O'Neil, Maryadele J (2006). The Merck Index. Merck Research Laboratory, 1445. ISBN 978-0-911910-00-1. 

Гадаад холболтEdit