Бостнуур шянь

Бостнуур, Баграш, БохуБНХАУ-ын Шинжааны Баянгол тойргийн харьяат шянь.

Баянгол тойргийг шараар, Бостнуурыг ягаанаар