Бостнуур, Баграш, БохуБНХАУ-ын ШУӨЗОБаянгол тойргийн харьяат шянь.

Баянгол тойргийг шараар, Бостнуурыг ягаанаар