Бослого

Бослого нь төр засгийн эрх барьж байгаа хүчний эсрэг олон нийтийн эсэргүүцэл тэмцэл юм.

Цахим холбоосEdit

Wiktionary: Бослого – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу