Бослого -төр засгийн эрх барьж байгаа хүчний эсрэг олон нийтийн эсэргүүцлээ илэрхийлсэн тэмцлийн нэг хэлбэр юм. Үндсэндээ улс төрийн өөрчлөлт авчирдаггүй боловч амжилтанд хүрсэн тохиолдолд төрийн эргэлт болон хувьсгал ч болж чаддаг байна.

Бослого, хувьсгал хоёрын гол ялгаа:

-хувьсгалын зорилго нь нийгэм дэх эрх мэдлийн бүтцийг үндсээр нь өөрчлөх, улс төрийн тогтолцоог нь үндсээр нь өөрчлөх явдал байдаг. -бослогын зорилго нь ихэвчлэн Засгийн газрыг солих л байдаг.

Цахим холбоос засварлах

 
Wiktionary
Wiktionary: Бослого – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу

 

Энэ сэтгэл судлалын тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

 

Энэ байгалийн гамшгийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.