«Боолын гэрээ» — 2008 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.