Блүүмбэрг Телевиз (Bloomberg Television) нь АНУ-ын Нью-Йорк хотод төвтэй санхүү эдийн засаг зэрэг мэдээллийг шуурхай хүргэдэг телевиз , дэлхий даяар цацдаг уг телевиз нь мөн Европ тивийн Лондон Азийн Хонконгод студитай юм.1994 онд байгуулагдсан.

Одоогоор ажиллаж байгаа сувгуудЗасварлах

  • Bloomberg Television (АНУ-с)
  • Bloomberg TV India
  • Bloomberg International
  • Bloomberg Asia Pacific (Хонконгоос)
  • Bloomberg Europe (Лондон хотоос)
  • Bloomberg HaberTurk (Станбулаас) (Турк Хэлээр цацдаг)
  • Bloomberg TV Mongolia (Улаанбаатараас) (Монгол хэлээр цацдаг)
  • Bloomberg Australia ( 2012 оны 6-р сараас цацна)
  • Bloomberg Indonesia ( 2013 оны 1-р сараас цацна)
  • Bloomberg TV Africa ( 2013 оны 10-р сараас цацна)