Нью-Йорк нэртэй газар зүйн объект:

Засаг захиргааны нэгж ба хотууд:

өөр суурингууд:

барилга байгууламж:

мөн түүнчлэн:

Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.